Փաստաթղթեր

Տեղեկանք Արայի դպրոց 01.01.2019թ.դրությանբ

hashvetv 1 eԱրայի դպրոց 01.10.2018թ.դրությանբ

hashvetv 1 eԱրայի դպրոց 01.01.2018թ.դրությանբ

Արայի գյուղի հիմնական դպրոց Լիցենզիա

hashvetv 1 eԱրայի գյուղի հիմնական դպրոց 01.01.2018թ.դրությանբ 

hashvetv 1 eԱրայի դպրոց 01.01.2018թ.դրությանբ

Արայիի հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ-ի ներքին գնահատում

Արայիի-հդ-ի-Կառավարման-խորհուրդի-որոշում.pdf

Արայիի հիմնական դպրոց Ծախսերի-կանխատեսում-2018 թ

Արայիի հիմնական դպրոց 1-ին եռամսյակային հաշվետվություն (2)

Ֆինանսական հաշվետվություն

Պայմանագիր

Նախահաշիվ տարրական 2017

Նախահաշիվ հիմնական 2017

Արայիի հիմնական դպրոց 1-ին կիսամյակայի հաշվետվություն 2017

Արայիի հիմնական դպրոց 2-րդ եռամսյակի հաշվետվություն 2017

Արայիի հիմնական դպրոց 3-րդ եռամսյակի հաշվետվություն 2017թ.

Արայիի հիմնական դպրոց Ծախսերի-կանխատեսում-2018